35326

Ludzas amatnieku centram ir piešķirta kultūras zīme Latviskais mantojums
14.05.2013


10.maijā Latviešu biedrības namā Rīgā notika svinīgs pasākums, kura laikā tika pasniegtas 12 Kultūras zīmes Latviskais mantojums Kultūrtūrisma objektiem Latvijas reģionos kā apliecinājums, ka šajās vietās tiek koptas latviskās tradīcijas, mācot un rādot tās gan jaunajai latviešu paaudzei, gan tūristiem, tādējādi gādājot par to saglabāšanu un pārmantojamību visdažādākajās to izpausmēs. Augsto novērtējumu no LLTA prezidentes Asnātes Ziemeles un kultūras ministres Žaneta Jaunzemes-Grendes un Pašvaldību savienības priekšsēdētāja Andra Jaunsleiņa rokām, klātesot pašvaldību vadītājiem, Kultūras ekspertiem, autoritātēm un uzņēmējiem saņēma uzņēmēji no Vidzemes , Kurzemes, Zemgales un Latgales.  Kā vienīgie no Latgales zīmi Latviskais mantojums un ziedus un dāvanas saņēma tālās pierobežas kultūrtūrisma uzņēmums Ludzas amatnieku centrs.  Akcija Zalta rūku ceļš, Lielais Latgaļu tirgus pirmsjāņu brīvdienās Ludzas pilskalnā, seno arodu darbnīcas, prasmju skolas, zaļie tirdziņi, Latgaļu tirgus pasākumi, tautas tērpu izgatavošana, latgaliešu kulinārā mantojuma popularizēšana un daudzas citas lietas bija pamatā šī nopietnā apbalvojuma un nosaukuma piešķiršanai. Zīme ir pagodinājums, kvalitātes rādītājs un arī uzliek zināmu pienākumu augsti turēt latiņu ari turpmākajā darbā ,esot citiem par piemēru. Šogad lielākais centra darbs ir dalība raidījumā Mūsdienu Latvijas garša, izstādēs, prasmju skolas pasākumi, darbs nopietnā kultūrtūrisma projektā Vācijā pie sena ķeltu ciema Loršā,  Lielais Latgaļu tirgus  22.jūnijā, Seno arodu diena 3.augustā  un tautas tērpu izgatavošana Dziesmu svētku dalībniekiem u.c.

Zīmi „Latviskais mantojums” tūrismā pakalpojumu sniedzējiem Latvijas laukos piešķīra pēc LLTA  Lauku ceļotāja iniciatīvas speciāli šim nolūkam izveidota komisija.  Zīme apliecina, ka tūrisma pakalpojums balstīts uz latviešu kultūrai raksturīgām materiālām un nemateriālām vērtībām ,    ietver lauku tūrisma saimnieku zināšanas, prasmes, vietas, dažādas materiālas un nemateriālas izpausmes, kas raksturīgas latviešu kultūrai un tiek lietotas ikdienas sadzīvē vai svētkos.  Zīmes uzdevums ir sekmēt latviskās identitātes popularizēšanu, veicinot latviskās kultūras uzturēšanu līdz ar lauku attīstību un ekonomisko aktivitāti laukos, popularizēt un saglabāt kultūras mantojumu, to aktīvi lietojot un padarot saprotamu mūsdienu cilvēkam. Tradīcijas, pārmantojamība paaudzēs un mūsdienīgs pielietojums tūrisma pakalpojumā ir svarīgi „Latviskā mantojuma” zīmes kritēriji.

LLTA „Lauku ceļotājs”, konsultējoties ar Kultūras ministriju un Kultūras ekspertiem vada zīmes piešķiršanas darbu. Spēcīgo ,pamatoto zīmolu piešķir  komisija, kas sastāv no kultūras un tūrisma speciālistiem ar pieredzi kultūras mantojuma un tūrisma jautājumos, pēc nepieciešamības pieaicinot papildus konkrētu  jomu speciālistus.

Dzejniece un dramaturģe Māra Zālīte pasākumā teica skaistus vārdus: „Valstis, kuras apzinās savas identitātes vērtību, iegulda lielu darbu, lai to attīstītu. Un ne jau tikai tūrisma biznesa dēļ. Savas identitātes ietvaros cilvēks jūtas komfortabli. Patība ir kā mājās. Savas identitātes ietvaros cilvēks ir radošs un pašapzinīgs. Tomēr arī tūrisma biznesa dēļ. Nav nekas slikts, ka atskārsme – vienīgi savdabīgais ir interesants – tiek balstīta arī pragmatiskās interesēs. Savdabība pasaulē kļūst par iekārojamu mantu. Identitāte atmaksājas. Kultūru unikalitāte ne tikai dara pasauli krāsainu un cilvēkus kodolīgākus, bet kļūst arī par globālā tirgus produktu”.

LR Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende: „Zīmes "Latviskais mantojums" iedibināšana ir pierādījums un apliecinājums tam, ka nacionālā kultūra vistiešākā veidā sekmē biznesa attīstību. Tas ir lielisks veids, kā rosināt mazos lauku uzņēmējus vēl vairāk pievērsties latvisko vērtību izkopšanai, kuras paaudžu paaudzēs esam mantojuši no saviem senčiem un kuras ir svarīgas ne tikai mums pašiem, bet arī cilvēkiem no daudzām citām pasaules valstīm.”

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis: "Mūsdienu straujajā ikdienas ritmā ir ļoti svarīgi, lai cilvēki, kuriem latviskais gars un mīlestība pret latviskās dzīvesziņas saglabāšanu ir aktīvi un nes šo pieredzi tālāk nākotnē. Tieši tāds mērķis ir Latviskā mantojuma zīmei. Mums ir jālepojas ar šiem uzņēmējiem un latvisko tradīciju aizrautajiem cilvēkiem, pateicoties kuriem, mūsu latviskās tradīcijas dzīvos ilgi. "

Latvijas Lauku Tūrisma Asociācijas prezidente Asnāte Ziemele: „Lai cik lepni esam par savu latvisko mantojumu, joprojām pārāk kautrīgi un par maz rādām to citiem. „Latviskā mantojuma” zīme vienos mazākus un lielākus lauku tūrisma uzņēmējus, lauku labumu ražotājus un citus latviskās kultūras mantojuma nesējus, kas pratuši saglabāt, atjaunināt vai izcelt latvisko gudrību un prasmīgi daudzināt to vietējiem un ārvalstu tūristiem.”

Ludzas amatnieku centra meistari priecājas par augsto novērtējumu un pateicas visiem saviem partneriem par sadarbību, jo tikai kopā mēs varam veidot latvisku Latviju un aicina ciemos interesentus un draugus, iepriekš piesakot vizīti.

Līga Kondrāte (29467925)
      Atpakaļ
Tālavijas 27a, Ludza, LV-5701, Latvija,
65707203, 29467925,
65707202,
ligakondrate@inbox.lv