7050

Ārzemnieki mācās mūsu senos arodus
17.09.2010


Vanda Žulina, avīze “Ludzas zeme”

Desmit dienas Ludzā notiek Darbnīcas Senie Latgales arodi nodarbības. Ko tas nozīmē? Biedrība Ludzas Amatnieks nolēma uzrakstīt projektu un iesaistīties Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammā, kas dod iespēju pieaugušajiem no ES dalībvalstīm apgūt dažādas jaunas prasmes un zināšanas, piedaloties semināros un apmācībās kādā citā valstī. Katrā darbnīcā ir no 10 līdz 20 dalībniekiem, darbnīcas ilgums -- līdz 10 dienām. Atlase bija liela, bet mūsējo projekts guva atbalstu.

Ceļa izdevumus, uzturēšanos, ēdināšanu, finansiāli nodrošina no ES programmas līdzekļiem. Darbu organizē biedrība Ludzas Amatnieks. Darbnīca iekļauta lielajā 2010. / 11. gada ES Grundtvig katalogā līdzās aktivitātēm gandrīz visās Eiropas valstīs. Iepazīt mūsu senos arodus atbraukuši 14 cilvēki: pa divi -- no Ungārijas, Turcijas un Francijas, trīs lietuvieši, viens vācietis, viena holandiete, trīs latvieši -- no Amerikas, Holandes  un arī tepat no Alūksnes.

Darbnīcas programma ir ļoti intensīva. Katru dienu tiek piedāvāts apgūt jaunas iemaņas: kā apstrādāt linu, vīt auklas, strādāt ar mālu, metālu, aust,pīt grozus, iegūt vasku, cirpt aitas un apstrādāt vilnu... Savas prasmes atbraucējiem mācīs mūsu pašu amata meistari. Būs izbraukums uz zemnieku saimniecību Kramiņi, uz metālkalēja Jāņa Lubkas darbnīcu Zaļmuižā. Piekritīsiet, ka 10 dienu laikā iespaidu būs ļoti daudz un priekšstats par Latgales tradicionālajiem senajiem arodiem būs radīts. Mācības šādā darbnīcā noderētu ne tikai ārzemniekiem, bet varbūt vairāk pašiem latgaliešiem. Es par to pārliecinājos jau pirmajā iepazīšanās vakarā, kad viesu mājā Akmeņi (viesi tur apmetušies) folkloras kopa Ilža rādīja un stāstīja par mūsu gadskārtu svētku tradīcijām. Ilža ar savu atraktivitāti, skanīgajām balsīm un interesanto stāstījumu burtiski apbūra viesus, iesaistot visus aktīvā darbībā. (Starp citu, šo programmu būtu svētīgi noskatīties mūsu skolās). Vienā vakarā nosvinējām visa gada svētkus un nogaršojām  gan Lieldienu olas, gan Jāņu sieru, gan Meteņu pankūkas... Ciemiņi ēda ar gardu muti, nekādus smalkos restorāna ēdienus neprasot.

Tagad -- par to, kādi motīvi tālo zemju viesus atveduši uz šejieni.
Liels prieks un pārsteigums bija viesu vidū ieraudzīt Dzintru Cibuļsku (tagad van de Pol ), Ludzas vidusskolas absolventi, kas jau 11 gadus dzīvo Holandē. Dzintra darbojas Nīderlandes latviešu svētdienas skolā Diegabiksis. Skolu kopā ar citiem latviešu izcelsmes bērniem apmeklē arī viņas desmitgadīgā meita Mišele. Nodarbībās bērniem tiek uzturēta piederības izjūta latviešu tautai, mācītas tradīcijas, dziesmas, rotaļas, dejas. Dzintra ļoti cer, ka darbnīcā iegūtās prasmes, foto un videomateriāli ļoti labi noderēs darbā.

Kopā ar Dzintru atbraukusi viņas kaimiņiene Angelina Boom, kura ļoti ieinteresējusies par Latviju.
Ungāriete Kata ir skolotāja vidusskolā un māca dažādus ar mākslu saistītus priekšmetus. Kata nesaprot angliski, tāpēc valodas ziņā viņai palīdz draudzene, bet divkāršais tulkojums nemazina viņas ieinteresētību. Katas mērķis ir izmantot jaunās zināšanas savās stundās. Jau pirmajā dienā viņa ir secinājusi, ka seno arodu darba procesos ir ļoti daudz līdzīga, arī izstrādājumi no lina, izšuvumi ir līdzīgi. Salimons Ķipļuks mācīja pīt apavus no auklām, bet Ungārijā līdzīgi pinumi ir arī no kukurūzas vālīšu kauslapām. Kā speciālistei Katai darbnīca dos ļoti daudz profesionālā ziņā.

Savukārt alūksnietis  Pāvels ir diplomēts jurists, bet nolēmis pārcelties dzīvot uz savu nelielo zemnieku saimniecību, tāpēc uzskata, ka visi senie arodi lauku mājās ir jāprot. Izskatījis starptautisko darbnīcu katalogu, viņš atzina, ka ludzāniešu piedāvājums ir pats daudzpusīgākais un vērtīgākais.

Ienācējam var šķist, ka darbnīcā valda valodu sajaukums. meistars runā krieviski, un lietuvieši to jau saprot, Viola visu tulko angliski, Katai draudzene skaidro dzirdēto ungāriski, nianses vēl jāpārtulko arī franciski. Interesantākais, ka visi visu saprot un var palīdzēt cits citam.

Līga Kondrāte  atzīst, ka ir negaidīti interesanti strādāt ar tik daudznacionālu grupu, kurus vieno interese izzināt, saprast un iemācīties.

Dod, Dievs, lai šī interese būtu arī mums pašiem.
      Atpakaļ
Tālavijas 27a, Ludza, LV-5701, Latvija,
65707203, 29467925,
65707202,
ligakondrate@inbox.lv