58745

20. jūnijā no plkst. 12.00 Ludzas pilskalnā visi tiek aicināti uz Lielo latgaļu tirgu!
04.06.2015


 

 

Ludzā atkal satiekas Latgales un pārnovadu meistari, ražotāji ,saimnieki un ļaudis.

 

Nāciet un izbaudiet  koncertu ar bērnu un pieaugušo amatierkolektīvu piedalīšanos.  Uzziniet , cik vērtīga pļava Dabas skolā, nopiniet skaistu Jāņu vainagu, apciemojiet  mājdzīvniekus  Lauku sētā,  piedalieties dažādās amatu meistardarbnīcās.  Bērni varēs piedalīties spēlēs un  sacensībās, māmiņas rotāties skaistuma skolā, īsti vīri varēs pierādīt sevi īstu vīru nopietnās un nenopietnās cīņās. 

Baudiet  zobenu cīņu paraugdemonstrējumus,  zirgu izjādes, fotografēšanos senajos tērpos, un Kroma kolna Brolistes uzstāšanos.  Nobeigumā kopā iegriezīsim Saulgriežus senajā ritā un iedegsim Jāņu uguni!

Programma.

12.00- pasākuma atklāšana, bērnu deju kolektīvu:  Ludzas Mūzikas pamatskolas DK „Atvasītes”,  Ludzas novada BJC „Žeperi” uzstāšanās.

13.00- Ludzas TN folkloras kopa „Dzeipori”

14.00 un 15.00 Pildas TN amatierkolektīvu : pūtēju orķestris „Pilda”, Bērnu deju grupa „Ritms”, līnijdeju kolektīvs  „Soli pa solim” uzstāšanās.

16.00 - Ludzas TN deju kolektīvi „Atvasara” , „Reizē” 

16.30- Īstu vīru sacensības.

17.00 - Ņukšu TN folkloras kopa „Rīkšova”. 

18.00 - Medņevas pagasta, Viļakas novada folkloras kopa „Egle”

18.30- Lustīgas vīru sacensības.

19.00 - 19.30 -Kroma kolna uzvedums.

19.30 - Ugunskura iededzināšana un Saules rits – f.k.”Egle”  vadībā.

Visas dienas garumā dabas skola, vainagu un zāļu skola, Lauku sēta, bērnu darbnīcas ar meistariem un spēles, māmiņu kosmētikas skola, seju apgleznošana bērniem, zirgu izjādes, fotografēšanās.

Kontakti:

Līga Kondrāte -29467925, tic@ludza.lv;turisms.ludza.lv;  www.ludzasamatnieki.lv

Sarmīte Stapule, 65707124,sarma-s-z@inbox.lv, www.ludza.lv
      Atpakaļ
Tālavijas 27a, Ludza, LV-5701, Latvija,
65707203, 29467925,
65707202,
ligakondrate@inbox.lv